Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Interim-HR vacature

Adviseur Verzuim

Deze vacature is reeds vervuld.Bekijk alle openstaande vacatures

Wij zijn op zoek naar een verzuim adviseur voor 24 tot 36 uur per week vanaf 2 september a.s. voor een periode van minimaal 1 jaar. 

Functieomschrijving

Deze gemeente wil de verzuimbegeleiding de komende jaren intensiveren om te komen tot maximale inzetbaarheid van zijn medewerkers. Binnen het Cluster Sociaal willen de directies Werk, Participatie en Inkomen de coaching en begeleiding van hun leidinggevende bij Verzuim en inzetbaarheid tijdelijk verhogen.
Er is een inhaalslag te maken met betrekking tot kennis en vaardigheden van de leidinggevenden op het gebied van Verzuim en Inzetbaarheid. Dit maakt deel uit van een groter project, waar samen met leidinggevenden en medewerkers wordt gekeken naar een goede balans tussen werk en persoon.

Daarom wordt de capaciteit van de verzuimadviseurs uitgebreid voor 1 jaar met 1fte; deze wordt, naast de huidige adviseurs verzuim, bij de directies Werk, Participatie en Inkomen ingezet. Hier bestaat een duidelijke behoefte aan een meer proactieve rol van de verzuimadviseur. Een adviseur die de leidinggevende gevraagd en ongevraagd advies geeft, kan aanspreken indien nodig en bovenal een coach-on-the-job is voor leidinggevenden. Geen adviseur 'via de computer', maar een hands-on adviseur voor de leidinggevende en medewerker vanaf de eerste dag van het verzuim én bij dreigend verzuim. Samen met de bedrijfsarts is de verzuimadviseur verantwoordelijk om te zorgen dat de leidinggevende en medewerker voldoende informatie, kennis en kunde heeft om de re-integratie vlot en efficiënt te laten verlopen.

Werkzaamheden
Concreet heeft de verzuimadviseur de volgende taken: 

 • (laagdrempelig) fungeren als sparringpartner voor leidinggevenden bij vragen over signalen van dreigende uitval van de medewerker, de gesprekken in het kader van een verzuimmelding, de (stagnerende) re-integratie en de werkhervattingsgesprekken;  
 • coachen van de leidinggevenden bij het voorbereiden van de verschillende gesprekken met de medewerker;
 • fungeren als 'spin in het web' m.b.t. advisering van de leidinggevende bij de gewenste ondersteuning en/inzet van andere adviseurs. Denk aan de P&O-adviseur, de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, mobiliteit bij herplaatsing-, bijscholing en opleidingsvraagstukken, arbo-adviseur etc;
 • ondersteunen van de leidinggevende bij het formuleren van de vraagstelling voor de bedrijfsarts en bij het bespreken van het advies van de bedrijfsarts;
 • ondersteunen van de leidinggevende bij het opstellen van plannen van aanpak;
 • inplannen en prioriteren van spreekuren bij de bedrijfsarts;
 • adviseren en hands-on ondersteunen bij het opstellen van de documenten ten behoeve van het re-integratiedossier (Wet Verbetering Poortwachter);
 • monitoren van verzuimdossiers op dossiervorming en voortgang van de re-integratie, ook met het oog op deskundigsheidsbevordering voor leidinggevenden;
 • opstellen van de analyse van het verzuim en op hoofdlijnen rapporteren van de ontwikkeling van het verzuim;
 • bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid met betrekking tot gezondheidsmanagement, verzuim en re-integratiebeleid.

Functie-eisen

De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat:

 • afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een post hbo-opleiding Registercasemanager en/of Arbeidsdeskundig of andere specialistische opleiding op gebied van duurzame inzetbaarheid afgerond;
 • minimaal 5 jaar ervaring met advisering aan leidinggevenden bij complexe re-integratietrajecten en inzetbaarheid van medewerkers;
 • je bent goed bekend met de gedragsmatige visie op verzuim en het eigen regie-model;
 • je beschikt over actuele specialistische kennis van de sociale wetgeving op terrein van verzuim, re-integratie en WIA;
 • ervaring met complexe verzuim-problematiek in ambtelijke organisatie;
 • competenties: uitstekende communicatie en sociale vaardigheden, doelgericht, standvastig, flexibel, stressbestendig, plannen en organiseren.
Deel deze pagina:
Print deze pagina: